Lees ons volledig reglement

TERREIN BETREDEN = BETALEN

Zodra u het camperterrein betreedt en de slagboom passeert bent u betaalplichtig voor uw verblijf.

TOEGANG EN BETALEN

De betaling gebeurt contant in het infolokaal aan de betaalautomaat. Het toegangsticket wordt bij het verlaten van het terrein in de uitrittoestel ingevoerd (door de chauffeur).

HET KAMPEERAUTOTERREIN

De camperplaats is een onbemand terrein. Er wordt niet voortdurend toezicht gehouden en de bewaking van het voertuig behoort niet tot de verplichtingen van camperplaats “De Zwerver”.

Plaatsen kunnen niet worden gereserveerd. Indien u tussentijds met uw camper het terrein verlaat, dan kunnen wij u niet garanderen dat u dezelfde parkeerplaats heeft als bij de eerste betreding van het terrein of dat er nog een parkeerplaats beschikbaar is.

Het kampeerautoterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s. Het plaatsen van een tent bij de kampeerauto moet aangevraagd worden bij de uitbaters. Voor andere voertuigen zoals caravans en tenten is het niet toegestaan te parkeren of te overnachten.

GEBRUIKERS

Iedereen dient zich te onthouden van elke handeling die schade zou kunnen aanbrengen aan de zuiverheid, hygiëne en uitzicht van het kampeerautoterrein. Bij onaangepast gedrag en vandalisme dient men het terrein onmiddellijk te verlaten.

Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bezoekers kunnen geen voertuigen parkeren op het kampeerautoterrein.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband gehouden worden en de eigenaars van de dieren instaan voor het opruimen van de uitwerpselen. Indien dit niet wordt opgeruimd een boete van €50,00. Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de kampeerauto of op het terrein.

RUST

Tussen 22u00 en 08u00 dient de nachtrust te worden gerespecteerd.

VEILIGHEID

Barbecue: op de voorziene plaats bij het gebouw ‘Plan B’/fietsenstalling. – Niet bij de motorhome wegens brandgevaar en schade aan de bestrating. – deze plaats dient netjes opgeruimd te worden. Bij afwezigheid luifels en voortenten, stoelen, tafels… verwijderen.

Kinderen niet onbewaakt achterlaten. Aan de installaties of palen van het terrein mogen geen waslijnen opgehangen worden, een wasrek is toegelaten.

Toegang van de parking, gebouw, stortplaats, barbecue en lozingspint – chemisch toilet staan onder camerabewaking. Deze beelden kunnen en/of zullen gebruikt worden om misdrijven te vermijden, sluikstorten en vandalisme te voorkomen, te bewijzen en te verhalen.

Het is te allen tijde verboden om open vuur/vuurwerk te maken. Generatoren zijn verboden.

GEBRUIK

Het kampeerautoterrein is het volledige jaar door altijd, dag en nacht open. Het gebruikte terrein dient steeds schoon en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval wordt correct gesorteerd en in de geschikte containers gedeponeerd: papier en karton, PMD, glas en restafval worden gescheiden. Toiletcassettes worden geloosd in het sanistation; vuil water wordt geloosd in de rioolkolk.

Defecten worden om ieders veiligheid onmiddellijk gemeld bij de verantwoordelijke op het nummer: 0474/66.95.26. Op de parking geldt een snelheid van 5km/h. Private zones worden niet betreden. Verboden om te parkeren.

Is er iets niet duidelijk in ons reglement? Neem dan contact met ons op.

VERWARM SANITAIR

 • Gebruik SEP KEY: 20 euro waarvan 16 euro waarborg en 4 euro verbruik voor douche, water, afwas, droogkast en wasmachine.
 • W.C. blijft dag en nacht open.
 • Douche is open van 8u00 tot 20u00 ; Zomervakantie van 8u00 tot 21u00.
 • De deur van de mindervalide is gesloten. De sleutel is te verkrijgen mits een waarborg van € 50,00.
 • Orde en netheid in de douches en toiletten is voor iedereen aangenaam.
 • Toiletcasette wordt niet geledigd in de toiletten. Lozen gebeurt bij de ingang van het terrein op de voorziene plaats.
 • Het sanitaire gebouw wordt op regelmatige tijdsstippen gepoetst.
 • Verboden te roken in de sanitaire ruimtes alsook de inkomhal.
 • De vaat wordt niet gedaan in de doucheruimte; dit om hygiënische redenen. Dit dient te gebeuren aan de andere zijde/zuidkant van het gebouw. Mocht u dit toch doen, riskeert u een boete van € 50,00.

NOODNUMMERS

Brandweer/ziekenwagen: 112
Politie: 101
Politie Westkust: 0032 (0)58 53 30 00
Antigifcentrum 0032 (0)70 245 245
Wachtdienst dokter: 0032 (0)58 23 00 14, www.huisarts.be
Wachtdienst apotheek: 0032 (0)903 922 48, www.geowacht.be
Wachtdienst tandarts: 0032 (0)903 399 69, www.tandarts.be
Dierenarts: www.dierenarts.be

Indien de hulpdiensten worden verwittigd, gelieve hierbij ook naar dit nummer te bellen om hen de toegang te kunnen verlenen: 0474/66.95.26

VARIA

 • Het parkeerautoterrein kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of diefstal die zich zou voordoen aan de kampeerauto van de gebruiker.
 • Betwisting wordt door de rechtbank van Veurne beslecht.
 • Het is niet toegestaan om handel te drijven of publiciteit te voeren.

We wensen u een aangenaam verblijf.
Vanwege de uitbaters

 

Back to Top